/ 2 نظر / 44 بازدید
mahdi

1تعریف شغل 2رسته(گروه)شغلی 3شرح وظایف ومسولیت های اصلی شغل 4اهمیت و ضرورت شغل 5مدارک تحصیلی لازم برای احرازشغل 6مهارتها ت تجارب ودورههای اموزشی ویژه برای احرازشغل 7شرایط محیط کار 8وسایل وابزار لازم برای انجام شغل 9خصوصییات جسمانیوتواناییهای بدنی لازم برای انجام شغل 10معلولیتهای بی اثر در انجام شغل 11خصوصیات روانی وتوانمندیهای ذهنی لازم برای انجام شغل 12رغبتهای مورد نیاز برای انجام شغل 13ویژگی های شخصیتی(عاطفی.اجتماعیورفتاری)لازم برای انجام شغل 14شرایط ارتقاع 15ارتباط های شغل 16مطلوبیتهاومحدودیتهای شغل 17اینده شغل 18مراحلوجریان یک روز عادی برای شغشرایط ارتقاع 15ارتباط های شغل 16مطلوبیتهاومحدودیتهای شغل 17اینده شغل 18مراحلوجریان یک روز عادی برای شغل 19توصیه وپیشنهاد لازم برای داوطلبان ورودبه این شغل

وحید

دانشج1تعریف شغل مهندسي مکانيک شاخه‌اي از مهندسي است که با طراحي، ساخت و راه‌اندازي دستگاه‌‌ها و ماشين‌‌ها سروکار دارد. 2رسته(گروه)شغلی صنعتي وتوليدي 3شرح وظایف ومسولیت های اصلی شغل • در زمینه‌ی طراحی: o ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که هر نوع محصولی را ساخته و بسته‌بندی می‌کنند. o تجهیزات گردنده مانند پمپ‌ها، فشرده‌سازها (کمپرسورها)، دمنده‌ها، توربوماشین‌ها (توربین‌ها و ...). o موتورهای درون‌سوز (موتورهای احتراق داخلی) o مخزن‌های تحت فشار، رآکتورها، مبادله‌کن‌های گرمایی، دیگ‌های بخار o سامانه‌های لوله‌کشی o وسیله‌های نقلیه مانند خودرو (اتومبیل)، کامیون، اتوبوس، هواپیما و ... o تجهیزات حمل مواد مانند تسمه نقّاله‌ها، روبات‌ها و ... • در زمینه‌ی تحلیل: o شکست دستگاه‌ها o بهبود عملکرد و قابلیّت اطمینان o انتقال گرما o ارتعاشات مکانیکی • در زمینه‌ی آزمایش: o آزمایش کیفیّت، امنیّت و قابلیّت اطمینانِ فرآورده‌ها، دستگاه‌ها و فرآیندها • همکاری با مهندسان دیگر رشته‌ها (مانند مهندسی عمران، برق، شیمی و ...) به منظور طراحی واحدهای تولیدکننده‌ی انواع گوناگون فرآورده‌ها 4