نمونه سوال دانشگاه

دانلود نمونه سوالات ریاضی عمومی  1 دانشگاه:

     نمونه سوالات ریاضی 1 - سری 1

     نمونه سوالات ریاضی 1 - سری 2

     نمونه سوالات ریاضی 1 - دانشگاه آزاد واحد تهران

     نمونه سوالات ریاضی 1 - پیام نور

     نمونه سوالات ریاضی 1 - پیام نور سری2

 

 دانلود نمونه سوالات ریاضی عمومی 2دانشگاه:

     نمونه سوالات ریاضی 2 سال 86 تهران مرکز

     نمونه سوالات ریاضی 2 خرداد 87تهران مرکز      

     سری 1     سری 2      سری 3     سری 4        سری 5      

     نمونه سوالات ریاضی 2 - دانشگاه آزاد واحد تهران

     نمونه سوالات پیام نور      تهران جنوب سری 1         تهران جنوب سری 2

 

دانلود نمونه سوالات فیزیک 1 دانشگاه:

     تشریح کامل سوالات امتحانی آزاد و سراسری

     نمونه سوالات فیزیک 1عمومی دانشگاه آزاد تهران

     نمونه سوالات فیزیک 1 با پاسخ تشریحی

     نمونه سوالات فیزیک 1 ترم پاییز 86 تهران مرکز

     نمونه سوالات فیزیک1 تهران جنوب

 

دانلود نمونه سوالات فیزیک 2 دانشگاه :

     تشریح کامل سوالات امتحانی آزاد و سراسری

     نمونه سوالات فیزیک 2 ترم بهار87 تهران مرکز

     نمونه سوالات فیزیک 2عمومی دانشگاه آزاد تهران

     نمونه سوالات فیزیک 2عمومی با پاسخ- سری 2

     نمونه سوالات فیزیک2 ترم پاییز 86 تهران مرکز

 

دانلود نمونه سوالات امتحانی معادلات دیفرانسیل:

     نمونه سوالات معادلات ترم بهار 87 تهران مرکز 

     سری 1       سری 2             سری 3

     نمونه سوالات دانشگاه های تهران

     نمونه سوالات دانشگاه آزاد تهران جنوب 

     نمونه سوالات معادلات ترم پاییز 86 تهران مرکز

     نمونه سوالات معادلات ترم تابستان 87 قزوین

     نمونه سوالات معادلات پیام نور سال 85

     نمونه سوالات معادلات پیام نور سال 83

  

دانلود نمونه سولات مکانیک سیالات:

     نمونه سوالات سیالات 1 با جواب تشریحی

 

دانلود نمونه سوالات محاسبات عددی:

      پیام نور    آزاد  واحد تهران     آزاد تهران جنوب

 

دانلود نمونه سوالات امتحانی استاتیک:

     نمونه سوالات استاتیک تهران مرکز 86 

     نمونه سوالات استاتیک دانشگاه آزاد اسلامی - سری 1

     نمونه سوالات استاتیک تهران مرکز

    

دانلود نمونه سوالات امتحانی دینامیک:

     نمونه سوالات دینامیک دانشگاه آزاد اسلامی - سری 1        سری 2

     نمونه سوالات دینامیک تیر87              دینامیک تهران مرکز

     نمونه سوالات دینامیک ماشین

 

دانلود نمونه سوالات امتحانی  مقاومت مصالح:

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد مرکز87 

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامی - سری 1

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامی - سری-2

     نمونه سوالات مقاومت 2 - خمش تیرها و تنش مرکب

 

/ 0 نظر / 196 بازدید